Čo na to Valentína? (klientský event)


  • Chcem sa zúčastniť nasledujúcich akcií: (zaškrtnite)

  • ČO NA TO VALENTÍNA? Event plný inšpirácií a insightov, nielen o generácii Z ako spotrebiteľoch či zamestnancoch, avšak pozrieme sa tiež na tému rodovej rovnosti v kontexte ESG
    11. október 2023
    14:00 - 17:00
Vo formáte: +421999888777